VinterCUP

 • 8 konkurrencer fra november – ca. marts.
 • Meget gerne i forbindelse med / i stedet for almindelig træning.
 • Simpelt set-up, hurtig instruktion – og så i kamp!
 • Gratis deltagelse – fine præmier til nr.1, nr. 2 og nr. 3 - i hver gruppe!
 • Alle deltager!
 • For hver deltager tæller de 5 bedste placeringer med
 • Points:
 •    15 points for 1.plads
 •    14 points for 2.plads
 •    Osv…
 •    Deltager du ikke, så 0 points

 • Der er en damegruppe og en herregruppe
 • Alle i Ringe TRI er arrangører
 • Der dannes arrangørhold med 2-3 på hvert hold
 • Holdet står for en selvvalgt konkurrence (dato, info, regler…)
 • Gerne med ”særregler”, så resultatet bliver mindre forudbestemt…
 • Første konkurrence er lørdag 9.november kl.11.30: Multi-Aquathlon!
 • Et hold sørger også for præmier!
 • Overdommer i hver enkelt konkurrence er arrangørholdet.